כלאי הכרם

שאלה

יש לנו בגינה 2 עצי גפן, הגפן יוצרת מעין סוכה מעל הקרקע (בגובה של כ1.5 מ' מעל הקרקע) כאשר מתחת לגפן יש דשא.
האם זה בעיה של כלאי הכרם? אם כן מה מותר שיהיה מתחת לגפן ועד כמה לקצץ מהדשא .
בברכה.

תשובה

בס"ד
להלכה אין בכך איסור, שהרי האיסור בכלאי הכרם שלא נעשה במפולת יד, וכמו כן אין ג' מינים הוא מדרבנן. ולדעת הגר"א אין איסור כלאים בדשאים, וכן פסק החזו"א (סי' א ס"ק יב). וכמו כן גובה הגפן מהדשא הוא למעלה מי' טפחים. על כן נראה שאפשר להקל ואת הגפן אסור לעקור (מדין עקירת עצי פרי), ואת הדשא אין חובה לעקור.

בברכ נאמנה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום - גוש קטיףהרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 1:03:35 PM