כלאיים ועקירת עצי פרי

שאלה

האם מותר ועד מתי לעקור נבטים של עץ פרי?
האם מותר לעקור שיח בננה?
האם לרוזמרין ולהדס יש דין של עצי פרי
מה מוגדר כעץ פרי ומאיזה גיל?
האם מותר לעקור שיח עגבניות?
האם צריך להרחיק בן נטיעה לנטיעה
האם להרחיק בן עצי ופרי ובן שיחי ירקות?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


אינני יודע מהם נבטי עץ פרי, אולי כוונתך למה שגדל מגרעינים של העץ, ועל כך צריך קודם כל לדעת שאמנם המדובר בעץ עושה פרי. רוב הצימוחים הללו אינם עושים פרי. ועיקר האיסור לעקור עצים הוא בעץ פרי. על שאר הדברים עצי סרק וכדו´ אין איסור בגמ´ אלא מוזכר באחד הראשונים (פסקי תוס´ ריש מקום שנהגו), והדברים נתונים במחלוקת מה פירושם, האם יש בכך איסור או רק בעצי סרק שצריכים בישול לאכילתם.
ברור שעצי ריח אינם כלולים בעצי פרי.
בכו"א כל סתם השחתה אסורה, ולא התירו אלא לצורך.
לגבי הרחקות נא לפרט באילו מינים מדובר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:28:35 AM