כלאיים בשמיטה

שאלה

שלום רב וגמר חתימה טובה
מה דיני כלאי השדה בשמיטה? בצמחים שנובטים לפני השמיטה ואח"כ מתברר שהם קרובים מידי זה לזה?
בתודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


יש איסור כלאים גם בשנת השמיטה, ואם נזרע קרוב מדי יש לעקור בצורה שאין בה הכנה לזריעה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון הת ורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:49:02 AM