כהן

שאלה

האים לכהן מותר להיות ארכיאולוג ואים יש חשש לעצמות והאים עצמות זה מטמא ומה מטמא כהן


בברכה
דוד מרדוק

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

עצמות מטמאות בודאי, אלא שכאן הרי זה ספקות שונים, ועיין חת"ס סי´ שלז אודות כניסת כהן במקום שנמצא קבר עתיק, והתיר שם מכמה ספקות השייכים גם בנידון דידן, ובייחוד שקרקע בחזקת טהרה, וספק האם יש עצמות ואם נרקבו. על כן יכול הכהן לעבוד כארכיאולוג, אבל אם ימצאו עצמות אדם אל יגע בהם ואל יסכך עליהם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 8:31:22 PM