ישיבה בחו''ל

שאלה

האם ישנו היתר לגור בחו"ל ללא שום סיבה רפואית, כלכלית או כל סיבה אחרת אך ורק משיקולי "איכות חיים"?

תשובה

בס"ד

צריך לגור בארץ ישראל כדי לקיים את מצוות ישיבה בארץ ישראל כדברי הרמב"ן בהשגה ד' לספר המצוות לרמב"ם, וכן לקיים את כל מצוות התורה בשלמות כדברי הרמב"ן בפ' בחוקותי (ןוקרא יח, כה).

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:19:08 AM