טעם איסור ערלה

שאלה

א.למה צריך להמתין
ב.ואם ממתינים אז למה דווקא 3 שנים?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

נאמר בתורה כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלוש שנים לא ייאכל, ומכאן שאיוסר ערלה הוא בשלוש השנים הראשונות.

בטעם המצווה נאאמרו וכנכתבו הרבה טעמים, אחד מהם שהחקלאי שהשקיע את כל מרצו והרבה מהונו בגידולו, והנה הוא רואה תמורה למאמציו מצווה ע"י התורה להתאפק ולהכיר טובה להקב"ה על מה שגמל עליו. לכן מובן שציווי זה מתייחס ליבול או ליבולים הראשונים שהוא משיג מעצי הפרי שנטע.

בברכת התורה והארץ, וחג חנוכה שמח,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:32:00 AM