התנחלויות

שאלה

שלום רב!!!
לא ממזמן נסעתי לטיול בגבעות עם חברי לכיתה, בזמן שחברי התלהבו מהנושא אני התרחקתי ממנו מאוד בגלל כמה סיבות:
איך זה עוזר לנו עם כמה אנשים מתיישבים על גבעה ומסכנים את עצמם וגורמים פרובקציות?
אני לא מבין למה הם לא מתיישבים במקומות עם הרבה אנשים כגון: אריאל, קרני שומרון וכו´?
ולמה הציבור הדתי שם דגש בכלל על ישוב הארץ לא חשוב יותר לעסוק בתורה ובשיפור החברה?
אשמח מאוד אם תענה/ו לי על השאלות!!!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

א. על שאלתך איך זה עוזר לנו, אין אנו יודעים כיצד הצליחו החשמונאים שהחלו בחמשה ששה אנשים לנצח אמפריה יונית שלמה. כל פעולה גדולה מתחילה ממספר אנשים מועט אידיאליסטים שהם מושכים את העגלה למעלה. וכפי שהיה בתחילת הקמת המדינה שבאו מעטים והם שינו את המצב במדינה, כך שכל פעולה הנעשית מתוך אמונה והכרה יכולים לשנות את המצב.
ב. בספר חסידים כתוב שכל מקום שאנשים לא מגיעים לשם הרי זה בבחינת "מת מצוה" שהמטפל בו שכרו הרבה מאד, וכמו כן מקיימים ישוב ארץ ישראל בכל מקום בארץ, אולם במקומות קשים יותר הרי זה שכרו מרובה, ולפום צערא אגרא - לפי הצער השכר, לכן אין דומה ישוב הארץ בתל אביב לישוב אביבית או אחת הגבעות בארץ ישראל.
ג. צריך לעסוק בכל התחומים שהזכרת (חברה, תורה) אולם אין זה סותר ליישוב הארץ, בודאי צריך ליישב את הארץ מתוך תורה ומתוך חברה מתוקנת וכדו´, הכל צריך להיות מתוקן במלכות שדי, ולכן כל אחד צריך למצוא את הנתיב המיוחד שלו בגלות כבוד ד´. בעיניני ארץ ישראל צריך להבחין שהגרי"מ חרל"פ זצ"ל כתב שזאת הנקודה המרכזית של הדור ועל כן רבים מתעסקים בזה, אולם אם אדם מרגיש שיעודו בדבר אחד יכול לעסוק בכל מה שהוא כבוד מלכות שמים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:27:11 AM