הלל ביום העצמאות

שאלה

שלום,
קציתי לדעת אם גדולי הדור שלנו נוהגים לומר הלל ביום העצמאות?
ואם לא מאיזה עיניין הם לא אומרים?

תודה רבה תזכו למצוות.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

חובה ליתן תודה לקב"ה על ניסיו, לדעת החתם סופר זו חובה מדאורייתא לדעת הנצי"ב זה חיוב דרבנן.
לכן ההלל הוא חובה ביום העצמאות, אולם נחלקו האם יש לאמרו אם ברכה או לא, ולכן זה תלוי במנהגים שונים, יש אומרים בברכה ויש בלי ברכה.
אולם העיקר איננו ברכת ההלל אלא נתינת התודה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:44:01 AM