היתר מכירה?!

שאלה

האם שבעוד שמכירת קרקע בארץ ישראל לנכרי אסורה מהתורה, משום לאו דלא תחנם, וזה מה שעושים אלו המוכרים את הקרקע לנכרי.
אין בקניית דבר מהנכרי שום איסור כי אני קונה להנאתי ולא להנאתו.
האם היתר מכירה היה היתר זמני של פיקוח נפש ולא תקף כיום?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

המוכרים לא עוברים על איסור לא תחנם, מכיוון שהם עושים זאת לתועלת ישראל ואין בכך איסור לא תחנם. קניה מנכרים איננה ראויה והיא מחלישה את החקלאים היהודים.
היתר המכירה מבוצע כל שביעית מחדש, ויש סיבות רבות מדוע לעשותו, ואינם דוקא פיקוח נפש, אלא שמירת חקלאות וכדו´, על כן בכל פעם שהחליטו שיש לעשות היתר מכירה הדבר מותר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:40:32 AM