היתר מכירה

שאלה

שלום!
למדנו בהסטוריה במסגרת הנושא של ציונות דתית,על פולמוס השמיטה שהיא בארץ בשנת תרמ"ט ששם היה חשש לשמור שמיטה מחשש שכל הישוב בארץ יתמוטט. בסיכום שהמורה הביאה לנו על הנושא היה כתוב: "הרב מוהליבר ורבנים נוספים מצאו היתר לעבודה בשמיטה ע"י מכירת הקרקע לזמן מוגבל לנוכרי וכו´.." ואז נכתב במפורש:"ההיתר ניתן רק לשנת השמיטה תרמ"ט(!!), למען הצלת נפשות שעלולים למות ברעב, ולהצלת הישוב בארץ". אז איך זה יכול להיות שאנחנו אוכלים כיום מהיתר מכירה אם ההיתר ניתן כצורך השעה רק לשנת תרמ"ט??

תודה!

תשובה

בס"ד

שלום רב,

נוסח ההיתר הוא כדלהלן:
כל הנ"ל נעשה רק על שנת תרמ"ט אבל לא על השמיטות הבאות אחר כן, כי אז יצטרכו להיתר מחדש וכו´. ואכן לפני כל שמיטה צריכים הרבנים הראשיים לשבת, לבדוק האם עדיין אנו זקוקים להיתר המכירה, לעשות חשבון של שכרו כנגד הפסדו. עד עתה הרבנים הראשיים לדורותיהם הגיעו למסקנה מתוך שיקול הדעת ובדיקת המצב הכלכלי והרוחני של עם ישראל שעדיין יש צורך ביתר המכירה.
ואנו תקווה כפי שמסיימים הרבנים שחתמו על היתר המכירה בשנת תרמ"ט הלא הם הרב ישראל יהושע מקוטנא (ישועות מלכו, הרב שמואל מוהליבר, הב שמואל זנוויל, והרב יצחק ספקטור מקוונא:
"וה´ ימהר ויחיש את גאולתנו ונשמור את כל המצוות התלויות בארץ כהלכתן ודקודוקן".

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:

בכל טוב ובברכת התרוה והארץ הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:01:13 AM