היהודי בגולה ובא´´י

שאלה

שלום,

בקרוב אצא למשלחת לאנגליה לקיים שם טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות עם בני נוער דתיים וחילונים מהיישוב בו אני גרה. במהלך המפגשים לקראת המשלחת אנחנו עוברים הרבה סדנאות על זהות יהודית והעניין של א"י. עלתה השאלה:
האם אנחנו (שגרים בארץ) יהודים יותר "שווים" מהיהודים שחיים בגולה??..מדוע? (ואיך אפשר להסביר זאת לחילונים???......)

תודה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


מושג שווים ואינם שווים הוא מושג שאיננו מוכר בהגדרות ההלכתיות רוחניות.
כל מי שגר בארץ ישראל הוא בעל מעלה גבוה יותר מאשר הגר בחו"ל, עיקר המעלות הם בגלל קיום המצוות המיוחדות, וכל מי שיש לו יותר מצוות הוא איש מעולה יותר, כגון הכהנים מעולים מישראלים רגילים, וכה"ג בעל מעלה גדולה יותר מכהן הדיוט. כך שיש דרגות בעם ישראל, ומי שמתעלה במצוות הוא מעולה יותר. והגר בארץ ישראל יש לו מעלה גבוה יותר שהרי חי בארץ הקדושה מקיים מצוות יישוב הארץ (שהיא מהמצוות החשובות שבארץ)וכל מי שהקב"ה מזכהו בקיום מצוות רבות יותר הוא מתעלה יותר.
מבחינה זאת מי שגר בחו"ל חסרות לו מעלות רבות של מצוות התלויות בארץ, ויישוב הארץ. כמו כן הרמב"ן סובר שאפילו מצוות שבגוף האדם (תפילין, ציצית וכדו´) עיקר עשייתם היא בארץ ישראל ולא בחו"ל, חו"ל היא כעין הכנה לקיום המצוות בארץ ישראל.
לגבי ההסברה לחילונים של הדברים, נראה שיש להביא את משל הכרם והאדמה הטובה, שאמנם הכרם יכול לחיות בהרבה מקומות, אבל החיות הטובה ביותר היא במקום שהעפר מתאים ביותר. כמו כן במקום המתאים ביותר לחיבור בין הגפן והאדמה שם יהיו הפירות הטובים ביותר.
יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידכם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:25:42 AM