הארץ או החים?

שאלה

בס"ד
שלום!
רציתי לדעת איזה ערך יותר חשוב:
ישוב הארץ (התנחלויות, וכו'..)
או סיכון חיי אדם?
תודה!

תשובה

בס"ד

על הנושא הזה עסקו הרבה וכתבו הרבה, ואפשר לקרוא מאמרים ותשובות בנושא זה. לגופו של עניין ועל רגל אחת נראה שהעמדת השאלה אינה מדוייקת, שכן מחד ערך החיים הוא ערך שיש לשמור עליו, וברור שיהיו מציאויות שערך זה יגבר למשל במקרה שאין סיכוי להחזיק ולעמוד בפני כובשים - אין מצווה ליהרג. מאידך כיוון שנצטווינו במצוות ישוב ארץ ישראל וכפי שכותב הרמב"ן (השגה ד) שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, ואין כיבוש ללא הרוגים ר"ל נמצא שאנו מחוייבים להכניס עצמנו למציאות של פקוח נפש לשם קיום מצווה זו, וראה במנחת חינוך מצוה תרד ד"ה וכבר כתבתי לעיל בהקשר למצוות מחיית עמלק.

בברכת שבת שלום,

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:13:07 PM