גרים

שאלה

ברצוני לדעת בבקשה היכן ישבו הגרים בארץ? האם גם הם זכו לקבל נחלה? האם השבטים "השכירו" להם נחלות? כמו כן רציתי לדעת האם מצוות לקט פאה ושכחה שאנו מצווים להשאיר לגר מתייחסות אך ורק לגר עני? האם קיים מצב של גר עשיר (במידה והוא היה עשיר לפני התגיירותו והשאיר את נכסיו) והאם המצווה מחייבת אותנו לעזור גם לו?
תודה רבה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


היו מקומות שקיבלו הגרים בכניסתם לארץ, כגון יריחו ועוד מקומות שגרים קבלום כנחלה.
יש מספר מצוות המוטלות על ישראל שלא להפלות את הגר ולא לשנות את אורח חייו, ויש מצוות מיוחדת ביחס לגר, ובייחוד אהבת הגר. שיש המונים לשתי מצוות. כמו כן אונאת הגר יש בה איסור מיוחד מלבד איסור הונאת ישראל. הטיית דין הגר הוא איסור עצמי.
דיני לקט שו"פ נתנים רק לעניים ואין בין גר ולשאינו גר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון. הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:36:23 AM