גינה ודיניה

שאלה

בסיעתא דשמיא
שאלתי היא בשם הורי-
ברוך ה' עברנו לבית פרטי,
אנחנו הולכים לעשות גינה ולשתול שתילים
שאלתי היא מה בדבר הפרות של העצים, איך צריך לשתול אותם
ממתי סופרים שלוש שנים ? ומתי מותר לנו לאכול מהפרות מה עלינו לעשות? (ערלה, נטע רבעי, טבל ושביעית)
שמעתי שצריך להביא את העץ עם החול שבו הוא גדל ולשתול אותו עם כל החול, אודה לך אם תחזיר לי תשובה במהירות מפני שאנו הולכים לעשות את הגינה עוד השבוע,
תודה.

תשובה

בס"ד

מז"ט ויישוב טוב,

כמה הנחיות בהקשר לשתילת עצי פרי:
א. מבחינה הלכתית אין מרחק ספציפי שצריך להרחיק עץ אחד מהעץ השני, אלא רק מהבחינה המקצועית יש להרחיק מרחק שמאפשר התפתחות כל עץ.
ב. לגבי ערלה, אם רוצים למנות שנות ערלה מהמשתלה, יש לדאוג לכמה דברים:
1. לקנות את השתילים ממשתלה שמייצרת את השתילים (ולא מתווך.
2. שהשתילים יהיו בשקית ובגוש אדמה.
3. יש לוודא שיש בתחתית השקית נקב של 2 ס"מ קוטר.
4. שגוש האדמה לא יתפורר בעת שתילת השתיל.
5. לגבי מניין שנות ערלה, אני מציע לשאול פעם נוספת לאחר הנטיעה כשכל הפרטים יהיו ברורים.
ג. לגבי איסור כלאיים,ישנן בעיות של הרכבות אסורות, ואם השתיל הורכב מין באינו מינו אסור לנטוע את העץ וכן אסור לקיימו.
1. כדאי לקנות את השתילים במשתלה שמייצרת את השתיל, ובכל מקרה יש לברר על איזו כנה מורכב העץ.
2. לאחר שיודעים זאת יש לחזור אלי ולשאול האם מותר לנטוע את העץ. מס' הטלפון של המכון: 086847325.

בברכת חג כשר ושמח,

יואל פרידמן

אתר המכון:
הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:06:08 PM