גבולות ארץ ישראל

שאלה

שלום!
לאור המחלוקות לגבי זיהויין של גבולות ארץ ישראל שהובטחה לנו - מהן גבולות ארץ ישראל:
א. האם אלו הגבולות שנקבעו ע"י המשנה לצורך קיום מצוות ארץ ישראל?
ב. מהם הגבולות לצורך קיום המצוות הנ"ל.

תשובה

שלום לך

גבולות הארץ לעניין מצוות התלויות בארץ בחלק מהדברים (תרומות ומעשרות, חלה וכו') הקובע הוא גבולות עולי בבל, המבוארים בתוספתא וברייתא דתחומין (שביעית פ"ו) ונתגלו בכתובת רחוב. ולחלק מהמצוות הקובע הוא גבולות עולי מצרים שעל פי רוב הפרשנים הם הגבולות המופיעים בתורה בפרשת מסעי. אולם מקצוע הגבולות הוא עמוק וארוך ולצורך העמקה בו יש ללמוד היטב את הערך ארץ ישראל באנצקלופדיה תלמודית.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

אתר המכו: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:59:17 AM