ארץ ישראל

שאלה

מהי זכותינו על ארץ ישראל?
מהי סגולתה של ארץ ישראל?(מקום נבואה שער השמים התפילה ואי"י)
היציאה מהארץ-מתי מותרת ומתי אסורה?
האם פיקוח נפש דוחה מצוות ישוב א"י?
אם אפשר להרחיב על כל שאלה(בערך עמוד אחד או אחד וחצי)

תשובה

תשובה:
שאלותיך הן ארוכות ומרכבות, על כן אפנה אותך לספרים שעסקו בשאלות אלו, ואתה בחכמתך תוסיף דעת, ותדע מה לקחת מהספרים הללו.
אנצקלופדיה תלמודית ערך ארץ ישראל.
זכותנו על ארץ ישראל - צניף מלוכה להגר"מ צ נריה זצ"ל (עמ´ 208)
אמונת עתיך חוברת 24 עמ´ 14.
חוות בנימין (הגר"ש ישראלי זצ"ל) ח"א עמ´ צד.

בטוחני שתוכל להוסיף עוד מאמרים שעסקו בשאלות שהעלת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף.

אתר מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:11:46 AM