אילן מורכב

שאלה

שתלתי בגינתי עץ לימון צעיר , כעבור ימים נודע לי כי הלימון מורכב על עץ חושחש
מה דינו ?

תודה וחג כשר שמח

תשובה

בס"ד

שלום רב,

בס"ד

לדעת הרבה פוסקים מלכתחילה היה צריך לטעת אותו ע"י גוי כיוון שלימון עם חושחש הוא ספק מינו, אך לאחר שהעץ ניטע מותר לקיימו, להשקותו ולגדלו כרגיל.

בברכת התורה והארץ, וחג פסח כשר ושמח,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:09:56 AM