ברצוני לשאול האם אפשר בשבת או חג במידה ואייני הספקתי להתפלל מוסף עם הציבור , האם מותר להצטרף לשמוע קידוש ולטעום מן היין ולאחר מכן להשלים מוסף?

שאלה

שלום לכבוד הרב , ברצוני לשאול האם אפשר בשבת או חג במידה ואייני הספקתי להתפלל מוסף עם הציבור , האם מותר להצטרף לשמוע קידוש ולטעום מן היין ולאחר מכן להשלים מוסף?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"א סיון תשע"ז 12:38

פסק השולחן ערוך אורח חיים סימן רפוסעיף ג

מותר לטעום קודם תפלת המוספין, דהיינו אכילת פירות או אפילו פת מועט אפילו טעימה שיש בה כדי לסעוד הלב, אבל סעודה אסור"

לכן יכולים לשמוע קידוש ולטעם מעט (אבל לא סעודה שלמה) ולאחר מכן להמשיך להתפלל מוסף.

וכן נוהגים רבים לערוך קידוש ולטעום מעט לאחר תפילת שחרית וקודם מוסף בראש השנההואיל ותפילת מוסף ארוכה וקשה יהיה לו להיות מרוכז בתפילה.

.