תכלת - בצורה חלקית

שאלה

מי שרוצה להתחיל להטיל תכלת בצציותיו, האם זה מחייב שיטיל
בכולן, או שהוא יכול להתחיל בצורה מדורגת , ויכול להמשיך ללכת
גם עם צציות לבן?

 

 

תשובה

משאלתך לא מובן האם אתה מתכוון לכנף אחד מתוך 4 כנפות. או
לבגד אחד מתוך כמה בגדים.אין טעם להטיל תכלת רק בכנף אחד,
אלא רק ב4. אך יש מקום להטיל תכלת בבגד אחד. הוא אינו
חייב להטיל בכל הבגדים אלא יקבל עליו הטלת תכלת בלי נדר,
ובבגד אחד יטיל בכולו. עדיפה טלית קטנה מאשר טלית גדולה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |