תינוק בכור לאימו ולא לאביו האם חייב בפדיון

שאלה

גיסתי ילדה בן בכור לא עברה הפלה הריון טיבעי לידה וואקום הבעל שלה גרוש ויש לו שלושה ילדים מנישואים קודמים בנישואים הקודמים נולד לו בן בכור האם לפי ההלכה גיסתי מחוייבת לעשות פדיון הבן ? שוב לידת וואקום הריון ראשון ללא הפלות התחתנה נישואים ראשונים שלה . לעשות פדיון ?

תשובה

כן התינוק הוא פטר רחם לאימו וחייב בפידיון מהבן (האב מחוייב לפדות את בנו שנולד לו מאשה שלה הוא פטר רחם לידה ראשונה)

רבני מכון התורה והארץ | ט"ז חשון תשע"ח 11:53