תורה היא

שאלה

בס"ד
שלום עליכם כבוד הרב!!!
השאלה הזאת היא בשבילי:"תורה היא וללמוד אני צריך".
הרב,חשוב לי מאוד לדעת.
לדעת כל הפוסקים האם אדם צריך/חייב לעבוד וללמוד או
שהוא יכול ללמוד כל החיים תורה
בלי לעבוד כלל?

 

 

 

תשובה

אם אין קמח אין תורה וע"כ רק אוכלי המן לא היו צריכים להתפרנס.
מעטים בלבד מסוגלים לעשות כרשב"י. לעומתם רבים עשו כר' ישמעאל
ועלתה בידם (ברכות לה ב) הם לא ויתרו חלילה על לימוד תורה.
אלא התפרנסו במועט והסתפקו בכך. כמו"כ אם יש לאדם מי
שיפרנסנו כדוגמת יששכר וזבולון הוא יכול להסתמך על כך.
בימינו יש אפשרות לאדם להקדיש כמה שנות לימוד בכולל ומן הראוי
להקדים כמה שנות לימוד לפני שאדם יוצא להתפרנס. וגם אח"כ מן
הראוי שיקדיש כל זמן פנוי לתורה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |