שכירות דירה ומזוזות

שאלה

שכרתי דירה ובדירה לא היתה מזוזה , קבעתי מזוזה אולם בעוזבי
את הדירה בעל הבית לא מוכן לשלם עבורה :
מה הדין האם אני חייב להשאיר את המזוזה?
מה ראוי לעשות? 

תשובה

עפ"י דין אתה צריך להשאיר את המזוזה אא"כ המשכיר אינו יהודי.
וע"כ תנסה להתנות עמו שהשוכר החדש ישלם לך את שווי המזוזות.

 

 

הרב יעקב אריאל |