ריבוי פתילות בציצית

שאלה

לרב שלום!
יש ברשותי טלית קטן שחבר קשר את פתילותיה - לאחר קשירתם
התברר שבמקום ארבע פתילות (שכשמקפלים אותם לשתיים הם
שמונה) צירף חברי חמש פתילות וביחד קשרם - האם יש לחזור
ולפרום את כל הקשירות ולקשור מחדש רק ארבע פתילות או שניתן
להשאיר את הציצית כך ולילבושה כך?

 

 

 

תשובה

צריך להתיר ולקשור רק ארבעה פתילים.

הרב יעקב אריאל |