צדקה

שאלה

א. האם יש לתת צדקה לעני שאינו עובד ואינו רוצה לעבוד? האם זה
רלוונטי או שאני צריך לפעול רק לפי מצבו הנוכחי ולא לפי מה
שיכול הוא לעשות?
ב. האם יש לתת צדקה לעני שגרם למצבו כגון שהפסיד כספו
בהימורים או שתיה?
אשמח גם לקבל מקורות לתשובה

 

 

 

תשובה

א. נראה לי שלא חייבים לתת לו צדקה .
ב. נראה לי שעני שגרם למצבו אף הוא עני הן בממון והן בדעת, וע"כ
גם לו צריך לתת צדקה לצרכיו המינימליים אולם לא מעבר לכך.
אולם בתנאי ברור שהצדקה לא תלך לקניית משקה או סמים וכדו'

הרב יעקב אריאל |