צדקה לעני

שאלה

לאחרונה רבו המקרים בהם אני ניתקל, באופן מפתיע באדם המבקש
צדקה, אם בבית כנסת ואם בצמתי הכבישים. רציתי לדעת כיצד
עלי לנהוג אם אותם המבקשים, דבר המעמיד אותי במצב מבוכה
ושל חוסר נעימות. מצד אחד ישנו הספק שהאדם המבקש בצומת,
צריך בעצם את הכסף לצורכי אלכוהול/סמים. וכן הרבה מן הפונים
בבתי הכנסת הינם אנשים חרדים, אשר אורח חיים קצת שונה
משלנו, האם אין כאן עניין ל"עני עירך קודמים" וצריך לתרום קודם
לאנשי/ישיבות הכיפות הסרוגות.
כיצד עלי לנהוג, על מנת לא להעליב את הפונים בבקשה לעזרה

תשובה

אם נראה לך שהכסף ילך לפשיעה וכד', אפשר לדחותו בתירוץ
כלשהו.או בנתינ ה סמלית (10 אגורות) אם המבקש אינו מוכר לך ונראה
שבקשתו אמתית אפשר לתת לו מתנה מועטת (עד שקל).את עיקר
הצדקה תיעד למטרות הנראות חשובות בעיניך

הרב יעקב אריאל |