עליית נשים לתורה

שאלה

נאמר בתלמוד הבבלי (מגילה כג ע"א)שאשה כשרה לעלות לתורה
אבל לא תעשה זאת "מפני כבוד הציבור" וכך נפסק ברמב"ם
(תפילה יב/יז) ובשו"ע.
האם בימינו ניתן לומר שאין בדבר פגיעה בכבוד הציבור ואשה תוכל
לעלות לתורה?
מדוע?

 

 

 

תשובה

עם ישראל חזר לארצו דווי וסחוף מכל שנות הגלות ומהשואה הנוראה.
עוד לא עברו שנים של התבססות בארץ ובניית מרכזי התורה, ורוב
העם אינו שומר מצוות – דבר שלפני מאתיים שנה לא היה. עם
ישראל מכניס תחת כנפיו מאות אלפי גויים ועוד ועוד בעיות, והינך חושב
שכבר שבנו למלוא בריאותנו הציבורית כדי שנדע מהו כבוד ציבור?!
בהעדר מכנה משותף לכל חלקי העם בגלל הרקע שתיארנו המושג
"ציבור" משתנה מקבוצה לקבוצה. יש המוכנים שנשים תתערבנה בבית
הכנסת לא רק בקריאת התורה אלא גם בדברים נוספים ויש
המעדיפים שבית הכנסת ייהפך למועדון חברתי במקום בית תפילה
מקודש, האם כל ציבור יגדיר לעצמו מהו כבוד? הכבוד חייב להיות
נורמה כלל ישראלית.
אין ספק שכבוד בית הכנסת, כבוד התורה וכבוד התפילה וגם כבודן
של הנשים עצמן מחייבים הפרדה בין גברים לנשים במשך כל התפילה
וקריאת התורה ואין מי שיכול למחול על כבודם של אלו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |