ספר הזוהר של מכון קבלה

שאלה

לפני זמן מה ראיתי דוכן בצד הדרך שבו מחלקים (בחינם) את ספר
הזוהר (סט שלם עם פירוש הסולם)
אני לתומי לקחתי סט כזה
לאחר מכן התברר לי שדוכן זה שייך למכון קבלה של הרב ברג
האם הרב יודע משהו על מכון זה?
האם מותר להחזיק ספרים אלו בבית? האם צריך לגנוז אותם או
שמא אינם ראויים אפילו לגניזה?
יש לציין שהאנשים שחילקו את הספרים לכל עובר אורח אינם שומרי
תורה ומצוות אך נראה שמדובר ביהודים ולא במסיון

 

תשובה

אם המדובר בסט מצולם ללא תוספת אין בו בעיה, וכי משום שהם
מחלקים או מוכרים אף הספר נאסר?! הרי לאחר שהוא מונח בביתך
אין בו שום שינוי משאר ספרי הזוהר עם פירוש הסולם וע"כ אין בו
איסור.וליתר הידור את היכול למחוק את שמו של המכון ואנשיו. אך
אם יש בו הוספות שלהם כדאי לתולשן ולגונזן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |