מצוות ציצית וקבלה

שאלה

ציצית- אם אני משחק כדורגל ורוב הסיכויים שאני אזיע, האם ראוי
להיות עם הציצית או שזה בזיון לציצית שתהיה עם זיעה?
קבלה- האם לימוד קבלה נחשב יותר מלימוד גמרא? ולמה הציבור
שלנו כמעט לא מתעסק עם קבלה הרי זה הסבר המצוות?

תשובה

ציצית במשחק כדורגל - ציצית היא תשמיש מצוה ואין שום איסור
ללובשה גם כשאדם עושה שימושים פחותים, ע"כ גם כשאדם
בשירותים או במקלחת (לפני ואחרי רחיצה)הוא נשאר בבגדיו עם הציצית.

לימוד קבלה - לימוד הקבלה הוא רק לאחר שאדם למד את
רוב התורה שבע"פ ולא מייד עם כניסתו ללימוד תורה. הקבלה עצמה
עוסקת בדברים עמוקים מאד כששפתה מלווה במשלים וע"כ הפתח
לטעויות בה גדול ולכן יש צורך ברקע תורני רחב כדי להבינה נכון
וכמו"כ צריך ללומדה מרב ולא בעצמו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |