מהות המצוות?

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום !!
להלכה נפסק כי גוי השומר שבת חייב מיתה.
וגם אם יקיים את כל המצוות שבתורה עדיין ישאר גוי גמור,כל עוד
לא התגייר כהלכה.
ולעומת זאת יהודי שאינו שומר תורה ומצוות הנו יהודי לכל דבר.
יוצא כי לא המעשים עושים את האדם אלא האדם עושה את המעשים.

אם כן מה כוחם והשפעתם של המצוות אם אדם נשאר אדם מעצם
מהותו, ולא מצד מעשיו?

 

 

 

 

תשובה

למצוה משמעות משולשת: יש כוח עליון המצוה, יש אדם המצווה ויש
מצוה המקשרת בין המצוה העליון לבין האדם המצווה. מי שאינו בר
חיובא גם אם יש ערך מסוים למעשיו אולם לא נוצר הקשר התקין.משל
למכשיר חשמלי שאינו מתאים למתח הקיים במקום.
המצוות מוציאות לפועל את ייחודו של האדם מישראל, הן מזינות
אותו מבחינה רוחנית, והן פועלות בכל המציאות ושורשיה העליונים.
אדם שאינו מישראל אין למעשי מצוותיו (שאינן חברתיות) אותו ערך שיש
לאדם מישראל המצווה עליהן. הן אינן קושרות אותו לבוראו ואינן
פועלות במלא עוצמתן.מאידך, אדם מישראל שאינו מקיים מצוות, הרי
הוא עושק את נשמתו משפע החיים האלוקי, ואינו פועל בכשרונו
היותר גדול – הפעולה הרוחנית.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |