כתיבת ספר תורה

שאלה

לאחרונה פנה אלי חבר שהוא סופר סת"ם מזה שנים וסיפר שנתבקש
לכתוב ס"ת עבור קהילה רפורמית
ברצוני לשאול את הרב האם דבר זה מותר? או שמא יש כאן
מסייע לדבר עבירה
בתודה ובברכה

 

תשובה

לענ"ד אין בכך משום מסייע לדבר עבירה. הרי המדובר ביהודים.
ואע"פ שהם אינם נוהגים עפ"י ההלכה בכמה וכמה דברים אבל במה
שהם נוהגים כראוי מצוה לסייעם. ובס"ת הם קוראים. ואולי הם מעלים
נשים לתורה, ונשים קוראות בתורה, אבל קדושת הספר אינה נפגמת
בכך וע"כ נראה שמותר לכתוב עבורם ס"ת ובע"ה ישובו עי"כ בתשובה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |