כשרות פתילים שנעשו במכונה

שאלה

שלום וברכה לכב' הרב
מה דינם של פתיליות של ציצית שנעשו במוכונה.
האם אפשר לסמוך שנעשו לשמה?
מה הדין של ציציות ששוזרו כבר בפתילים מעין אלו, האם יש חובה
להחליפן?

תודה רבה

 

 

 

תשובה

השאלה היא בכל המצוות אשר צריכות להיעשות לשמה כגון מצות מצוה
בליל הסדר, תפילין וכד' האם ניתן לעשותן לשמה בעשית מכונה או
לאו. שאלה זו נתונה במחלוקת הפוסקים ונראה שלא הוכרעה. לכן
יש הנוהגים בתפילין וציצית בעבודת יד ובמצות - בלילה ראשון במצות
יד וביתר הימים במצות מכונה. וע"כ לכתחילה ראוי בציצית ליטול
פתילי יד אך אפשר להשתמש גם בפתילי מכונה צכי יש הפוסקים כן
אולם בתנאי שיש השגחה טובה שאכן הפעלת המכונה נעשתה כהלכה
ע"י יהודי שומר מצוות שאמר לשם מצוה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |