כי יגעת בי ישראל

שאלה

שלום הרב מי מתיחס לפסוק זה בתור אם זו יגיעה זה לא ה' או
משהו כזה אפשר לצטט או לתת מראה מקום? תודה

תשובה

הפסוק מופיע בישעיהו (פמ"ג פס' כב) ומתקשר לפסוקים המבקרים את
עם ישראל שהביא קרבנותיו לעבודה זרה ויגע בעבודת ה'. עי'
ברש"י רד"ק ומצודות על הפסוק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |