כבוד תורה

שאלה

מה הגדרים או ההלכות לגבי מקרה בו אתה משתתף בפגישה עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות והם פוגעים בשיחתם בגדולי ישראל? האם יש הבדל בין אירוע חברתי לבין אירוע עיסקי? האם יש משמעות לכך שהם מתייחסים לאירוע ספציפי שעל פניו באמת מציג את מושא השיחה בקלקלתו?

תשובה

 

הגדרים הם לפי גדרי לה"ר ותוכחה (עי' ספר חפץ חיים). אולם צריך לתת את הדעת לכך שלגבי חלק גדול מאותם המשתתפים בשיחה לא נבנה מעולם היחס הנכון לגדולי תורה. הם אינם מרגישים לכך שום שייכות וממילא מנוכרים לערכים ולנושאיהם. וע"כ התוכחה או המחאה צריכה לצאת לא מתוך עלבון צורב, אלא מתוך קישור המדברים סרה לאנשים ולגדלותם ולמקומם בעם ישראל, ולהרגיש שאותם גדולים שהם מבזים "שייכים" אף להם כמו לך. או במלים אחרות באהבה ולא מתוך שנאה. 
לגבי אירוע ספציפי, צריך להעיר שהידיעות על המקרה יוצאות בדר"כ ממקורות חלקיים ובעלי אינטרס להשחיר את פני המדובר, ולהבליט כי צריך לדון אף את נושא השיחה לכף זכות. וכמו שהמדברים סרה היו רוצים שידונו אותם לכף זכות כן ראוי כל אחד לכך.

הרב יעקב אריאל |