יחס התורה לנשים

שאלה

בתור בת מפריע לי היחס לבנות בהלכה. זה נכון שההלכה
מתייחסת לבנות בכבוד רב, אך היא נועלת אותם, ומפלה אותם,
כגון בענין של איסור לבישת מכנסים לבנות?

 

 

 

תשובה

נושא מעמד האשה הוא ארוך, יש לי מאמרים רבים בנושא זה.
גם כאן יש להיזהר מרבולוציה מסוכנת ופזיזה. בעקרון, שאיפות
רוחניות אמיתיות מומלצות, ויש לעודד נשים המעונינות לפתח את אישיותן
הרוחנית. אולם טשטוש הזהות וחקיינות זולה לא.
בעניין המכנסים יש שתי בעיות נפרדות: א. לא ילבש. ב. צניעות.
אם הלבוש של האשה שונה משל הגבר והוא צנוע הוא מותר. (מכנסים
הדוקות למשל אינן צנועות).
זו דוגמא למה שרמזנו ביחס לרבולוציה. יש חשש שיחד עם האמבטיה
ישפך חלילה גם התינוק. שבמעבר מהמציאות הישנה לחדשה תיעקרנה
גם הצניעות, המשפחתיות, האמהות ועוד תכונות יסוד חשובות (ויש
פמיניסטיות רדיקליות הגורמות נזק לבנות מינן ולאנושות כולה בהצגה
מעוותת של הנושא).
לכן איננו רצים מהר מדי אחרי כל אופנה. אלא בודקים כל דבר
בזהירות ובאחריות, כיצד ליישם את ההלכה הנצחית במציאות המתחדשת.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |