טלית גדול

שאלה

שלום הרב.
ברשות הרב, מספר שאלות -
א. האם כיסוי הראש בטלית בזמן התפילה (לנשואים) הינו חובה או שמא רק מנהג יפה ולא מחייב?
ב. מתי בדיוק יש לכסות את הראש בטלית - כל התפילה, מ"ברכו", רק בשמונה עשרה?
ג. האם דין (או מנהג...) החזן שונה מדין המתפלל? אם כן, במה?

ד. האם הדברים האסורים בזמן לבישת תפילין (שיחת חולין, הפחה, שינה וכו) שווים גם בזמן לבישת טלית גדול? או שיש הבדל בהלכות?
ה. כשהולכים לבית הכסא בזמן התפילה (על דעת לחזור מיד) - האם צריך לברך כשמתעטפים שוב בטלית? ועל התפילין?
ו. האם אדם הנכנס סתם לבית הכסא (בלי שעשה משהו) - חייב ליטול ידיו? ]כלומר, האם דין בית הכסא של ימינו (שנקיים יותר משל פעם) שונה מדין בית הכסא של פעם?[ והאם יש חילוק בין בית הכסא שיש בו גם ארונות עם מגבות לבין כזה שאין בו?
תודה רבה!!

תשובה

א. הוא מנהג חשוב מצד דיני עיטוף בטלית.
ב. יש נוהגים כל התפילה ויש נוהגים מברכו ויש נוהגים בעיקר בעמידה
ג. דין החזן אינו שונה.
ד. יש הבדל. טלית היא מעיקרה בגד שנכנס עם האדם לכל מקום ותשמיש מצוה, תפילין הם תשמיש קדושה.
ה. על טלית אין מברכים על תפילין מברכים. כי מעיקר הדין מותר להיכנס לשרותים עם טלית גדול אל אלא שנהגו להימנמ מכך אבל עם תפילין אסורים מעיקר הדין.
ו. לגבי ארונות ומגבות אין הבדל. נוהגים ליטול אבל מעיקר הדין מותר להיכנס ולא ליטול כיון שבתי כסא שלנו הם כבתי כסא פרסיים שהצואה יוצאת מיד מהמקום.

הרב יעקב אריאל |