חיוב צדקה

שאלה

שלום לכבוד הרב
בקהילתינו משפחה עניה אשר מתעקשים לשלוח את בנם לבית ספר
"נועם" ולשלם 200 ש"ח לחודש.
שאלתי האם כחלק ממצות צדקה אני חייב לעזור להם או שאני
יכול לטעון שישלחו את בנם לממ"ד (גם בני לומד שם) וילמד שם
חינם?
כל טוב וחג שמח

 

 

 

 

תשובה

אם בנעם לומדים תורה יותר מאשר בממ"ד ראוי לתמוך בהם. הרי הם
שולחים אותו לשם ע"מ שיתחנך ויגדל בתורה, וכי מה ההבדל בין
תרומה לישיבה או למשפחה זו (לצרכי לימוד תורה של בנה)?! ובכלל
בשיקולי צדקה הנורמה היא כדי מחסורו, וע"כ אם משפחה זו התרגלה
ברכב צמוד, ויש אפשרות לקהילה לסייעה בכך ודאי שהדבר ראוי,
וק"ו שהיא צריכה זאת לשם לימוד תורה של בנם.

הרב יעקב אריאל |