זמן אבלות אשה על בעלה

שאלה

האם מותר להזמין אלמנה למסיבה שיש בה שמחה מוסיקה ריקודים וכו' ועדיין לא עברה שנה לאבל שלה על בעלה

תשובה

שלום

איסור שמחה יב חודש הוא רק באבלות על אביו ואמו, אך בשאר אבלות (על אח אחות בעל אשה בן ובת) איסור שמחה הוא רק ל' יום.

וכן נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצא סעיף ב:
"על כל מתים נכנס לבית המשתה לאחר שלשים יום; על אביו ועל אמו, לאחר י"ב חדש."

לאור זאת אם עברו יותר משלושים יום מפטירת בעלה , תמו ימי האבלות ומותר לה להשתתף בשמחות. 

רבני מכון התורה והארץ | ט' חשון תשע"ט 16:39