העברת ספר תורה

שאלה

האם בהעברת ס"ת ממקום למקום צריכים ללוותו/לשומרו כמה אנשים וא"כ כמה?

תשובה

 

אם ההעברה היא לצורך הס"ת או תיקונו, הגהתו וכד', ולא לשם הקריאה בו או להראותו לציבור אי"צ בליווי של כמה אנשים. ומצינו שחז"ל דברו במעביר ס"ת ממקום למקום שלא ישימנו ע"ג החמור וירכב ואם מפני פחד הליסטים - מותר.

 

הרב יעקב אריאל |