המשך לעניין מהות המצוות?

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום !!
בהתאם לתשובתך נאמר כי לשלמות המצווה יש תנאים שונים לשלמותה.

ובמצבנו הנוכחי שאין לנו בית מקדש (ותנאים נוספים החסרים
להשלמתה)
הרי נפגמת שלמות המצווה,
ומאחר והמצווה מהווה קשר מושלם
והשפעתה מושלמת על הדבקות והאמונה מכאן שלדביקות אמיתית
ומושלמת לעולם לא נגיע ,
מאחר והתנאים ליצירת הקשר ניפגעים?
האם עדיין המצווה פועלת במלוא
עוצמתה גם כי חסרים את אבן היסוד של המצווה ,ואנו נוגעים כיום
רק בשוליים של המצווה?

 

 

 

תשובה

אין לערבב בין המצוות השונות. לדוגמא, מצות מצה גם היום היא מן
התורה ובע"ה קיימנוה כהלכתה בפסח. מצות מרור שצריך להאכל עם
קרבן פסח היא היום מדרבנן. וכן בכל המצוות כל אחת בתנאיה
וביכולת קיומה.
לגבי חוזק הקשר עם רבש"ע. הקשר היסודי בין הקב"ה לישראל הוא
נצחי ואינו ניתן לשינוי. ביטויי הקשר עולים ויורדים עפ"י הזמנים השונים
ועפ"י התנאים המתחלפים. משל לקשר שבין איש ואשה. הקשר הוא
קבוע ויחסי האהבה והכבוד קבועים. ועם זאת ישנם זמנים שהאהבה
והקרבה באה לידי ביטוי חיצוני וישנם זמני התרחקות. והביטוי מושפע
הן מחילופי מצבי הרוח והן מגורמים אחרים, כידוע. כעין זה בקרבה
שבינינו לבין הקב"ה. המצוות הן אמצעי לקשר, הן מחזקות אותו
ומעשירות אותו אבל אין הוא ניתק לעולם.
כמו"כ רבש"ע חקק בעולמו שאף הלימוד בחלקי המצוות שאינן יכולות
לבוא לצאת לפועל בימינו ישפיע אף הוא כמו בעשיית אותן מצוות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |