היחס לאבות ולאימהות האומה

שאלה

האם יש לגיטימיות לכתיבה ולמידה של מאמר המדבר בגנות האבות
והאמהות כאשר ישנם מדרשים הסותרים אותו? אציין כי דעת הכותב
איננה סותרת את מציאות ה', מעמד הר סיני ואמונה בשכר ועונש.
והאם התורה קובעת לנו רק מה לעשות או שמה גם מה לחשוב?

 

 

 

תשובה

יש לעודד הגות יצירתית בתנאי שהיא תעמוד בקריטריונים המקובלים
במורשת ישראל מדור דור:
א. נאמנות מוחלטת להלכה.
ב. נאמנות מוחלטת לי"ג עיקרי האמונה (אתן ציינתן רק שלושה מהן,
וכנראה התכוונתן גם לכל היתר)
ג. יחס נאות לגדולי האומה, האבות, הנביאים, חז"ל וגדולי התורה
מדור דור.

מותר אפוא לפרש פירוש חדש ומקורי בתורה, גם אם הוא לא מוזכר
במדרשים והמפרשים. בתנאי שיעמוד בקריטריונים האמורים (ובמבחן
ההגיון הישר ורוח הכתובים). התורה היא מעיין המתגבר וניתן למצא בה
דברים חדשים בכל דור ודור.
אולם המאמר שעוסק בשרה חורג מהקריטריון השלישי. הוא פוגע
באברהם אבינו ומציגו באור שלילי. (גם כלפי הקב"ה נרמז יחס
ביקורתי). לא זו הדרך לפרשנות והגות ישראליות אמיתיות. לא כך
תשתלבנה נשים ביצירה התורנית. דרך זו מזיקה לתדמיתן של הנשים
הרציניות, שיש להן מה לומר ושיש לציבור כולו מה לשמוע מהן. וחבל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |