הטלת תכלת בציצית בימנו

שאלה

שלום רב לכבוד תורתו.
כידוע ישנה היום תכלת בהפקת אגודת "פתיל תכלת" האם יש חיוב
להטיל תכלת זו בציצית?
בברכת התורה.

 

 

תשובה

הטלת פתילי התכלת בימינו - כל עוד לא נפסק ע"י גדולי תלמידי
החכמים בישראל כי זוהי התכלת של תורה היא מעשה
חסידות, שכ"א לפי מדרגתו ינהג בה, כבכל מעשה חסידות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |