הוראת קבע לצדקה

שאלה

חתמתי על הוראת קבע לעמותה למשך שלושים ושישה חודשים, ושילמתי במשך שלושים חודשים. כיום אין באפשרותי להמשיך לשלם, ועצרתי את הוראת הקבע. האם עליי לעשות התרת נדרים?

תשובה

אין צורך לעשות התרת נדרים מהטעמים הבאים:

1) כל הוראת קבע היא בת ביטול, על-פי תנאי הבנק, ולפיכך אין כאן נדר גמור.[1] 2) הואיל וכבר שילמת את סכומי הצדקה תקופה ניכרת, כבר נתמלאה ההתחייבות לתת צדקה, ואין צורך נוסף בהתרת נדרים.[2] 3) מן הסתם ערכת התרת נדרים כללית בערב ראש השנה או ב'כל נדרי', וכן מסרת מודעה על ביטול נדרים מראש, ויש בכך סיבה נוספת שלא להצריך התרת נדרים מיוחדת כעת.[3] 4) כל זה בהנחה שמדובר בעמותת צדקה. אם אין מדובר בעמותת צדקה אלא בעמותה למטרה חשובה אחרת, הרי שאין כאן שאלה של נדרי צדקה.

 

[1].   דבר זה פשוט הוא מעצם הגדרת 'נדר' כחיוב גמור.

[2].   יעויין בשו"ת חבל נחלתו, ח"י, סי' לט, שעסק בשאלה דומה, ואף הביא מחלוקת אחרונים, ונראה שבמקרה שלנו יהיה הדבר קל יותר, שכן השואל כבר תרם לתקופה ארוכה.

[3].   על נושא זה בכללו יעוין בקונטרסו של הרב עמיחי ישראל כנרתי, סדר התרת נדרים בערב ראש השנה.

הרב רועי הכהן זק l מכון כתר | מתוך אמונת עתיך גיליון 111 ניסן תשע"ו