האם ציצית צמר נקראת בגד

שאלה

שלום כבוד הרב!
שתי שאלות יש לי: 1) האם ציצית צמר נקראת בגד- אני שואל
כיון שסתם אדם שאינו דתי לא ילך עם בגד צמר כזה ולכן אולי
עדיף גופיה שהיא ציצית כי זה כן בגד לאנשים אחרים
2) היה לנו בישיבה מחשב שלא עבד וחבר שלי אמר "הפיסטוק
הזה לה'' כדי שהמחשב יעבוד" ולא אמר בלי נדר, אבל התחרט
אח"כ בלב, מה צריך לעשות עם הפיסטוק?

 

 

תשובה

1.אכן יש מסתפקים בקיץ בבגד כותנה. אולם מי שרוצה להדר
בבגד צמר מכיון שהוא לובש בגד זה לצורך המצוה זהו בגד ראוי.
כשם שמי שלובש בגד כדי להתחמם חימום גופני זהו בגד ראוי כך מיש
רוצה "להתחמם" חימום רוחני. וכן לכל עם בגדים משלו שלא נהוגים
אצל אחרים ולא מפני שאחרים אינם לובשים אותם אינם בגדים. כמובן,
שהיא צריכה להיות בגודל הראוי ומבד ראוי. (גם אנו איננו הולכים
במעיל ארוך עשוי צמר עזים כבדואים ובכ"ז לגביהם הוא בגד.)
2. לפי תיאורך חברך אינו בעליו של המחשב ואין אדם מקדיש דבר
שאינו שלו. אך אם הוא היה בעליו פסק הרמב"ם (הל' ערכין וחרמין
פ"ח ה"ח): "אין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין בזמן הזה שאין שם
מקדש בחטאינו כדי לחזק את בדקו, ואם הקדיש או העריך או החרים
אם היתה בהמה נועל דלת בפניה עד שתמות מאליה, ואם היו פירות
או כסות או כלים מניחין אותן עד שירקבו, ואם היו מעות או כלי מתכות
ישליכן לים המלח או לים הגדול כדי לאבדן". ויתכן שניתן לפדות את
ההקדש וצ"ע. עכ"פ מן הראוי לאדם שיזהר בלשונו.

 

 

הרב יעקב אריאל |