דיני ירושה (פרשת השבוע)

שאלה

א. אם בנות צלפחד לא היו "מערערות" (וכן בני דודיהן בפרשה אחרת) האם דיני הירושה היו נראים אחרת ?
ב. דיני הירושה של התורה לא מתאימים לרוח השיוויון שבתקופתינו. מה הדין לאבא שידוע לכל שרצה לחלק את רכושו בין בנו לבתו רק שלא הכין צוואה ש"עוקפת" את ההלכה ומורישה את הנכסים בשווה לפני שנפטר. האם הבן צריך לתת לאחותו מחצית הירושה בבחינת "למען תלך בדרך טובים"!
תודה!

תשובה

 

 

א. חז"ל אומרים ראויה הייתה פרששת נחלות שתינתן ע"י משה עצמו אלא שמגלגלין זכות ע"י זכאי. והן זכו שתאמר על ידן מצד חיבתן לא"י.
ב. נראה שהבן יכול לתת, אבל לא מצד "רוח השוויון" אלא מצד שתנאי החיים השתנו ופרנסת הבית נופלת על האשה כמו על בעלה. והעומס הכלכלי מתחלק על שני הצדדים. ואין הבן (בדרך כלל) ממשיך את המפעל המשפחתי של אביו, אלא כל תא משפחתי עומד בפני עצמו. ובכל דור בפני עצמו. כמו"כ אין (כמעט) הורשת נחלות אלא מעות ומטלטלין. אם כי גם היום עיקר האחריות לפרנסת המשפחה מוטלת על האיש יותר מאשר על האישה לכן העקרון נשאר במקומו ועם זאת על כל משפחה למצוא סידור נאות בתוכה שהבת לא תרגיש את עצמה מקופחת.

הרב יעקב אריאל |