גודל ציצית מינימלי

שאלה

האם ציצית מס' 7 כשרה לכל הדעות? אם לא - לאילו דעות?
מה לגבי ציצית גודל 8?

האם יש חשיבות לגודל הפתילות?
(לכתחילה וכן בדיעבד - האם יש מינימום)

 

 

 

תשובה

הגדלים שאתה מזכיר אינם ידועים לי.
גודל טלית קטן הוא שקטן בן תשע שנים מתעטף בה ראשו ורובו.
והמינימלי (לפי המשנה ברורה סי' טז) הוא שלושת רבעי אמה על אמה
וחצי פרט לפתח הראש. הפתילים מן הראוי שיבלטו מן הבגד שנים עשר
אגודלים דהיינו שלשה טפחים- שני טפחים חוטים וטפח אחד גדיל
ויכול לעשותם יותר ארוכים.

הרב יעקב אריאל |