בפרשת במדבר :

שאלה

שלום לכבוד הרב.
בפרשת השבוע שהיתה, פרשת במדבר בקטע שני , שם מתואר כל
סדר המחנות, מצוינת המילה "שמות" עם האות ו' בשבטים: ראובן,
שמעון, גד ומנשה, אך בכל שאר השבטים מצוינת המילה "שמת"
בלי ו'.
אודה לכבוד הרב אם יוכל להסביר את הענין.
בברכת חג ביכורים שמח.

 

 

 

תשובה

איני יודע הסבר לכך. אולי בספרו של הרב בארי כבודה של תורה יש
הסבר לכך כי הוא מסביר בצורה שיטתית תופעות מסוג זה בתנ"ך

 

 

 

הרב יעקב אריאל |