אותיות לא מתויגות בספר תורה

שאלה

עליתי לתורה וראיתי שחלק מאותיות שעטנ"ז ג"ץ אינן מתויגות. מה צריך לעשות המקרה כזה?

 

תשובה

בהל' ס"ת (יו"ד רעד, ו) כתב שדיני ס"ת לגבי תגיו כמו בהל' תפילין. ובאו"ח (סי' לו ס"ג) כתב בשו"ע: "צריך לתייג שעטנ"ז ג"ץ, והסופרים נהגו לתייג אותיות אחרות, ואם לא תייג אפילו שעטנ"ז ג"ץ, לא פסל". ואמנם במשנה ברורה (ס"ק טו) הביא דעה שפוסלת ס"ת שאינו מתוייג, אולם לא נפסק כן. וע"כ די בהודעה לגבאים לאחר שעלית לתורה שהאותיות הנ"ל צריכות תיוג. ובע"ה הם ידאגו לתיקון הספר.

הרב יעקב אריאל |