אורך הציצית

שאלה

מה צריך להיות האורך המינימלי מהקשר שצמוד לבגד עד לסוף הפתילים?
ומה הגודל שצריך להיות לבגד?

 

 

תשובה

עי' סי' יא ס"ד שהמינימום י"א ד' גודלים אולם נפסק כמ"ד י"ב
גודלים שהם כעשרים וחמישה ס"מ, שליש גדיל ושני שליש חוטים. גודל
הבגד המינימלי שלשת רבעי אמה על אמה וחצי.

הרב יעקב אריאל |