תפילת מנחה באמצע סעודה שנייה

שאלה

כבוד הרב,
כשאני נמצא באמצע סעודה שניה שבת, האם מותר לי ללכת
ולהתפלל מנחה לפני שאמרתי ברכת המזון
(בגלל שלפעמים יש קוצר זמן מלהגיע למנחה גדולה)?

 

 

 

תשובה

תברך תתפלל ותיטול ידים שנית ותברך על הפת כיון שהיציאה מהמקום
מפסיקה את הסעודה.

הרב יעקב אריאל |