פיליפיני לחולה ישראל

שאלה

אלו פעולות מותר לעשות ע"י פיליפיני לצורך זקן חולה, בשבת
ובחול?

תשובה

א. בחול מותרת כמעט כל פעולה למעט פעולות אסורות כגון יחוד אם
המדובר בפיליפינית לאיש, או לבשל ולאפות בשולי נכרים ואפיית
נכרים.
ב. בשבת מותר לצורך הזקן החולה באופן כללי במלאכות דרבנן
ואסור בפעולות דאורייתא.

הרב יעקב אריאל |